Lektura i korektura

Veliki je gubitak kada sjajna ideja nije pravilno napisana!

Da li ste napisali tekst na svom maternjem ili stranom jeziku, ali niste sigurni da li je gramatički tačan?

Nudimo Vam kvalitetnu lekturu svih vrsta tekstova. Svi naši lektori su specijalizirani stručnjaci za različite oblasti tekstova i izvorni govornici izabranog jezika!

U lekturi garantiramo ne samo uklanjanje gramatičkih i tipografskih grešaka, već i stilsku i terminološku relevantnost teksta. Pored ispravki, naši lektori Vam također pomažu sa prijedlozima i komentarima za poboljšanje teksta.

Lektura svih vrsta tekstova:

  • godišnja izvještaja,
  • uputstva,
  • reklame,
  • tehnički tekstovi,
  • internetske stranice,
  • literatura,
  • dodiplomski, magistarski i doktorski radovi,
  • ostalo.

Pored lekture, nudimo i standardne i ovjerene prijevode.

U slučaju da prvo trebate prevesti tekst, a posljedično ga snimiti, rado ćemo vam pomoći! Samo nas kontaktirajte, recite nam više o projektu i naš voditelj projekata će za vas pripremiti besplatnu ponudu!

Učitajte datoteku
Besplatna
ponuda