Prevođenje tekstova iz oblasti turizma

Ljudi su oduvijek putovali, susrećući se s drugim kulturama, običajima i, naravno, stranim jezicima. Jezik predstavlja naša vrata ka svijetu i znanje stranih jezika nas nesumnjivo približava zemlji u koju putujemo. Kako putovanja postaju sve dostupnija, raste potražnja za kvalitetnim ponudama na više jezika.

Iako je engleski jezik najpričaniji na svijetu, predstavljanje višejezičke turističke ponude prednost je koja dobija sve važniju ulogu. Danas, kada je turizam jedna od vodećih industrija, turistička preduzeća žele svoju ponudu približiti što većem broju turista. Ovo se najefikasnije može postići ako im ponudite brošure, kataloge i letke na njihovom maternjem jeziku.

Pri tome se mora voditi računa o jeziku oglašavanja, koji igra veliku ulogu u izboru destinacije i mora se prilagoditi svakom jeziku i kulturi. Prema tome, prijevod moraju pravilno obaviti profesionalni prevodioci koji osiguravaju da tekst zadrži originalno značenje.

Takav je jezik prilično specifičan jer se bavi ležernim i ugodnim aktivnostima, ali istovremeno, zahtijeva potpuno razumijevanje svih nijansi originalnog dokumenta prije prevođenja, kako bi se pružila ugledna verzija teksta na drugom jeziku. Jezik turističkog sektora je često kreativan, zahtijeva široko poznavanje njegove terminologije i, kao što je slučaj u prevođenju marketinških dokumenata i reklamiranja, prevodilac mora biti u potpunosti fokusiran i posvećen, jer mora pravilno “pretvoriti” riječ u ciljni jezik, povremeno objašnjavajući situacije, ukus, običaje, itd.

U prevodilačkoj agenciji K&J Translations, nastojimo da osiguramo da sadržaj turističkih tekstova bude pravilno preveden, ažuriran i prilagođen ciljnom turističkom tržištu, tj. klijentima.

Pored prevođenja turističkih sadržaja, nudimo i sljedeće usluge:

  • Dodatnu lekturu i korekturu teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prijevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

U slučaju da prvo trebate prevesti tekst, a posljedično ga snimiti, rado ćemo vam pomoći! Samo nas kontaktirajte, recite nam više o projektu i naš voditelj projekata će za vas pripremiti besplatnu ponudu!

Učitajte datoteku
Besplatna
ponuda