Prijevod i lokalizacija

Lokalizacija projekata

Projekt je ciljani i završeni proces razvoja aktivnosti usmjerene na ostvarivanju konačnog cilja. Projekt može ponuditi pojedinac, preduzeće, društvena organizacija, javna organizacija, socijalna institucija, državna institucija ili čak međunarodna organizacija. Mnoge osobe su uključene u realizaciju određenog projekta, uključujući direktore i preduzetnike.

Uspješna implementacija projekta zahtijeva i dobro uspostavljen informacijski sistem, koji naravno uključuje mnogo dokumentacije, od dizajna i ciljeva projekta do same organizacije i implementacije. Dokumentacija može biti strukturne proizvodnje i tehnološke proizvodnje (redovne ili dopunske).

Ako je projekat obiman ili međunarodni i zahtijeva širenje na inostrano tržište, preporučuje se, lokalizacija projekta.

Šta je lokalizacija?

Lokalizacija je proces u kojem prevođenje sadržaja proizvoda, usluge ili softvera u potpunosti ispunjava lokalne jezičke i kulturne zahtjeve.

Koja je razlika između lokalizacije i prijevoda?

Prijevod i lokalizacija razlikuju se u svojoj osnovnoj namjeni, u praćenju originala, uključenosti zainteresiranih strana i vrsta tekstova. Osnovna svrha prijevoda je prenošenje činjenica i značenja teksta sa jednog jezika na drugi. Osnovna svrha lokalizacije, međutim, je predstaviti ove činjenice i važnost na najprikladniji način koji udovoljava jezičkim i kulturnim zahtjevima ciljnog jezika.

Prevodioci nisu nužno stručnjaci za strana tržišta, ali kad se bave lokalizacijom oni to jednostavno moraju biti. Tekstovi koji obično zahtijevaju prijevod su uglavnom univerzalni i manje formalni (e-pošta, forumi, priručnici, uputstva za upotrebu, itd.), dok se lokalizacija odnosi na tekstove koje čitatelji razumiju u smislu kulturnog konteksta.

Tu spadaju blogovi, internetske stranice, marketinški tekstovi i drugi edukativni materijali.

Lokalizacija projekata namijenjenih javnim nabavkama je veoma važna. Neuspjesi u lokalizaciji mogu se loše odraziti na inicijatora projekta, pa prema tome, projekat ne biva prihvaćen.

K&J Translations je svjestan važnosti lokalizacije projekata, sarađuje sa mnogim prevodiocima, koji su izvorni govornici, i stručnjacima u svojoj oblasti, a sa iskustvom Vam pomaže da organizirate i lokalizirate projekt koji je namijenjen širenju na inostrano tržište.

Pored lokalizacije i prevođenja različitih projekata, nudimo i sljedeće usluge:

  • Dodatna lektura i korektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prijevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

U slučaju da prvo trebate prevesti tekst, a posljedično ga snimiti, rado ćemo vam pomoći! Samo nas kontaktirajte, recite nam više o projektu i naš voditelj projekata će za vas pripremiti besplatnu ponudu!

Učitajte datoteku
Besplatna
ponuda