Usluge usmenog prevođenja

Usluge usmenog prevođenja pruža stručni prevodilac koji koristi govorni ili znakovni jezik da bi preveo poruku sa jezika izvornog govornika ili jezika pisca na jezik slušaoca. Ovaj zadatak zahtijeva da usmeni prevodilac zadrži način (ili ton) poruke kao i značenje koje stoji iza te poruke. Usmeno prevođenje je zvučni oblik komunikacije gdje se barem jedna poruka u komunikaciji izgovara.

Usmeno prevođenje je postalo najpopularnija i u isto vrijeme jedna od najkomplikovanijih lingvističkih usluga u današnjem globalizovanom komercijalnom svijetu. Prilikom usmenog prevođenja, ličnost prevodioca je od vitalnog značaja iz razloga što ga vaš strani partner doživljava kao primarnim izvorom informacija.

Postoje dva glavna oblika usmenog prevođenja: simultano i kosekutivno  prevođenje:

– Simultani prevodioci slušaju šta govornik govori i tu poruku istovremeno prenose na drugi jezik.

– Konsekutivni prevodioci slušaju šta govornik govori i prenose poruku na drugi jezik nakon što je govornik pauzirao.

Različite vrste usluga usmenog prevođenja

Kako bi pružio uslugu usmenog prevođenja, usmeni prevodilac može prenijeti poruku lično, telefonom ili putem video razgovora. Usmeno prevođenje će biti jasno i precizno ako prevodilac može jasno da čuje poruku, dobro razumije temu i tečno govori i izvorni i ciljni jezik. Minimalni zahtjevi za usmenog prevodioca su stručno poznavanje jezika, respektabilan izgled, jake komunikacijske vještine i poznavanje specifične prirode vašeg poslovanja. Danas poznavanje jezika više nije neobično, a poslovna komunikacija širom svijeta je postala zanimanje.

Nudimo sljedeće vrste usmenog prevođenja koje su doživjele veliki porast popularnosti posljednjih godina zbog svoje isplativosti i fleksibilnosti bilo gdje da se nalazite:

  • Telefonsko usmeno prevođenje

Usluga koja povezuje dvoje ljudi koji treba da razgovaraju na dva različita jezika preko trosmjernog poziva. To je povoljna usluga koja se prilagođava vašem rasporedu i može se postaviti za nekoliko minuta. Odlična je za sastanke i znatno jeftinija nego usmeno prevođenje na licu mjesta.

  • Usmeno video prevođenje

Povezuje ljude kojima je potrebna pomoć u razgovoru na različitim jezicima sa usmenim prevodiocem koji je obično stacioniran u call centru sa slušalicama i video kamerom. Za preduzeća širom svijeta koje imaju za cilj širenje kroz efikasnu komunikaciju, naše usluge usmenog video prevođenja su idealno moderno rješenje, a sada su postale važan aspekt svakodnevne poslovne komunikacije.

Svjesni smo da su vaše potrebe usmenog prevođenja složene i detaljane. Te pojedinosti su nam važne. Imajte na umu da će vam trebati više od same usluge usmenog prevođenja. Da biste pokrili svaki aspekt, trebat će vam usluge stručne agencije za usmeno prevođenje.

Naši usmeni prevodioci su temeljno provjereni kako bi osigurali najveći kvalitet njihovog rada. Oni su stručnjaci u svojim oblastima i pružaju najpreciznije usmeno prevođenje koje je dostupno.

Naši stručnjaci za usmeno prevođenje olakšavaju i pojednostavljuju višejezičnu komunikaciju za preduzeća širom svijeta. Kontaktirajte K&J Translations da odmah dobijete usmenog prevodioca koji će se pobrinuti za vaše klijente koji govore više jezika i koji će poboljšati vaše korisničko iskustvo.

Pored usluga usmenog prevođenja, pružamo i sljedeće usluge:

sudski prevodi,

– grafički dizajn prevedenog teksta (ako grafički format prevoda mora odgovarati izvornom tekstu. Posebno se preporučuje ako izvorni tekst u .pdf formatu sadrži slike i tabele ili ako je skeniran).

U slučaju da prvo trebate prevesti tekst, a posljedično ga snimiti, rado ćemo vam pomoći! Samo nas kontaktirajte, recite nam više o projektu i naš voditelj projekata će za vas pripremiti besplatnu ponudu!

Učitajte datoteku
Besplatna
ponuda