Blog

Blog

504, 2022

Šta je mašinsko prevođenje?

Do kraja 2016. godine, svi su proizvodi za mašinsko prevođenje na tržištu bili zasnovani na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu riječ. Mašinsko prevođenje funkcioniše pretvaranjem jednog jezika (izvorni jezik) u drugi, pomoću softvera (ciljni jezik). [...]

1402, 2022

Najplaćeniji prevodilački poslovi

Svijet je postao globalno naselje, a jedan od načina da se granice učine propusnijima je korištenje prekograničnih jezika prevođenja. Plata za poslove prevođenja varira na osnovu brojnih kriterijuma. Jezičke kombinacije, vrsta prevodilačke usluge, brzina prijevoda, lokacija prevodilaca i vrsta informacija koje se [...]

504, 2022

Šta je mašinsko prevođenje?

Do kraja 2016. godine, svi su proizvodi za mašinsko prevođenje na tržištu bili zasnovani na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu riječ. Mašinsko prevođenje funkcioniše pretvaranjem jednog jezika (izvorni jezik) u drugi, pomoću [...]

1402, 2022

Najplaćeniji prevodilački poslovi

Svijet je postao globalno naselje, a jedan od načina da se granice učine propusnijima je korištenje prekograničnih jezika prevođenja. Plata za poslove prevođenja varira na osnovu brojnih kriterijuma. Jezičke kombinacije, vrsta prevodilačke usluge, brzina prijevoda, lokacija prevodilaca i vrsta [...]

2610, 2021

Zamjenice

Prilikom pisanja tekstova često se nađemo u situaciji da opisujemo određeni događaj u kojem je potrebno više puta spomenuti ime neke osobe. Kako bismo izbjegli ponavljanje imena i rečenicu učinili vizuelno ljepšom, trebamo izbjegavati stalno ponavljanje istih riječi. Većina imenica [...]

209, 2021

Brojevi

Koliko ste dobri sa brojevima? Da li vam je lakše sa njima izlaziti na kraj u matematici ili prilikom pisanja sastava? Neki od vas vjerovatno nemaju problem niti sa matematičkom niti sa jezičkom upotrebom brojeva, ali pokazalo se je [...]

Go to Top