Blog

BLOG

2610, 2021

Zamjenice

Prilikom pisanja tekstova često se nađemo u situaciji da opisujemo određeni događaj u kojem je potrebno više puta spomenuti ime neke osobe. Kako bismo izbjegli ponavljanje imena i rečenicu učinili vizuelno ljepšom, trebamo izbjegavati stalno ponavljanje istih riječi. Većina imenica ima sinonime, pa [...]

2610, 2021

Zamjenice

Prilikom pisanja tekstova često se nađemo u situaciji da opisujemo određeni događaj u kojem je potrebno više puta spomenuti ime neke osobe. Kako bismo izbjegli ponavljanje imena i rečenicu učinili vizuelno ljepšom, trebamo izbjegavati stalno ponavljanje istih riječi. Većina imenica [...]

209, 2021

Brojevi

Koliko ste dobri sa brojevima? Da li vam je lakše sa njima izlaziti na kraj u matematici ili prilikom pisanja sastava? Neki od vas vjerovatno nemaju problem niti sa matematičkom niti sa jezičkom upotrebom brojeva, ali pokazalo se je [...]

Go to Top