Blog

Blog

2309, 2022

Historija prevođenja

Antropolozi ne mogu odrediti tačno vrijeme kada su ljudi počeli prevoditi jedan jezik na drugi. Smatra se da se jezik prvi put pojavio prije oko 100.000 godina. Ljudi su komunicirali isključivo verbalno stotinama hiljada godina. Sistem klinastog pisanja je bio prvo pismo, [...]

504, 2022

Šta je mašinsko prevođenje?

Do kraja 2016. godine, svi su proizvodi za mašinsko prevođenje na tržištu bili zasnovani na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu riječ. Mašinsko prevođenje funkcioniše pretvaranjem jednog jezika (izvorni jezik) u drugi, pomoću [...]

2309, 2022

Historija prevođenja

Antropolozi ne mogu odrediti tačno vrijeme kada su ljudi počeli prevoditi jedan jezik na drugi. Smatra se da se jezik prvi put pojavio prije oko 100.000 godina. Ljudi su komunicirali isključivo verbalno stotinama hiljada godina. Sistem klinastog pisanja je [...]

1108, 2022

Prevod programskog jezika

Kako programski jezici postaju raznovrsniji, potreba za prevođenjem programa napisanih stručnom terminologijom jednog jezika na drugi raste. Ova vrsta prevoda može nam pomoći da efikasnije ponovo koristimo postojeći kod, posebno kada se prevod može automatizovati. Šta su [...]

2610, 2021

Zamjenice

Prilikom pisanja tekstova često se nađemo u situaciji da opisujemo određeni događaj u kojem je potrebno više puta spomenuti ime neke osobe. Kako bismo izbjegli ponavljanje imena i rečenicu učinili vizuelno ljepšom, trebamo izbjegavati stalno ponavljanje istih riječi. Većina imenica [...]

209, 2021

Brojevi

Koliko ste dobri sa brojevima? Da li vam je lakše sa njima izlaziti na kraj u matematici ili prilikom pisanja sastava? Neki od vas vjerovatno nemaju problem niti sa matematičkom niti sa jezičkom upotrebom brojeva, ali pokazalo se je [...]

Go to Top