Prevođenje marketinških tekstova

Marketing ili reklamiranje je nauka koja definira i istražuje ciljna tržišta i njihove korisnike i želi da izgradi profitabilan odnos sa njima. Marketing dolazi prvenstveno iz različitih društvenih nauka, poput psihologije, sociologije, komunikacije, ekonomije i jedna je od najvažnijih aktivnosti u preduzeću, jer pomaže u povezivanju preduzeća ili usluge sa potencijalnim kupcima.

Preduzeća koja žele da posluju u inostranstvu ili su već aktivna na stranim tržištima moraju prilagoditi svoj komunikacioni pristup okruženju u kojem posluju. Marketinški tekstovi uključuju reklamni materijal, parole, kataloge, opise proizvoda i prezentacije, upitnike, ankete, istraživanje tržišta, saopćenja za medije, medijske publikacije, video zapise, imena brenda, internetske stranice, itd.

Ako želite da uđete na inostrano tržište sa svojim preduzećem, morate osigurati odgovarajući prijevod marketinških tekstova. Tu mogu da se nađu brojne zamke u koje mogu upasti neiskusni prevodioci. U marketinškim tekstovima humor, metafore, idiomi ili igre riječi često se nazivaju specifičnim za kulturu. Neprimjeren prijevod u drugoj kulturi mogao bi značiti nešto drugo, možda čak i prigovorno, što nijedno preduzeće ne može sebi da priušti. Zbog toga je vrlo važno da prevodilac poznaje inostrano tržište, posjeduje kreativne vještine, ima odlične jezičke i kulturne vještine i može da koristi jezičke i stilske figure, poput rimovanja, metafora, antiteza itd.

Karakteristike marketinškog teksta

Efikasan naslov

Naslov je najvažniji dio marketinškog teksta, jer navodi čitatelja da nastavi da čita Vaš tekst. Naslov mora biti direktan, može biti u obliku pitanja ili naredbe ili navoditi razloge. U posljednje vrijeme sve se više koristi naslov s ličnim pristupom.

Efikasna podjela teksta

Efikasna podjela teksta u nekoliko odjeljaka, zanimljiv naslov i upotreba titlova privlače potencijalne kupce.

DA!

Stvaranje takozvane “konfirmacije” među potencijalnim kupcima jedna je od najvažnijih i najuspješnijih marketinških strategija. Čitatelju pruža osjećaj da se u potpunosti slaže s napisanim tekstom i da mu treba određena usluga ili određeni proizvod. Na taj način ga stalno ohrabrujete, iako čitatelj konačno osjeća da je sam donio odluku.

Označavanje i naglašavanje riječi

Čitatelji marketinškog teksta samo prelaze tekst, pa je vrlo važno označiti ili naglasiti riječi i izraze u tekstu koji privlače pažnju čitatelja.

Prijevod marketinških tekstova potpuno se razlikuje od prevođenja tehničkih tekstova. Prijevod marketinškog teksta mora biti živ i tečan i odgovarati originalnom tako da se značenje riječi, koje se razlikuje u različitim kulturama, ne izgubi u procesu prevođenja. Ipak, ne bi trebalo bukvalno imitirati tekst originala i sadržavati nezanimljive i nepotrebne podatke koji čitatelja ne zanimaju.

Idealno je ako je tekst napisan na razgovornom jeziku ciljne populacije i zadovoljava kupca. Tada se također odlučuje brže da čita tekst u cjelosti i da naruči proizvod ili uslugu koju nudite.

U prevodilačkoj agenciji K&J Translations znamo koliko je važno prevoditi marketinške tekstove. Zato radimo sa lingvistima i prevodiocima koji su izvorni govornici ciljnog jezika i imaju dugogodišnje iskustvo u marketingu. Garantujemo Vam da ćemo Vam pružiti odličan prijevod marketinških tekstova koji će privući pažnju kupaca na inostranim tržištima.

Pored prijevoda, nudimo i sljedeće usluge:

  • dodatna lektura teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prijevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta – preporučuje se posebno ako je originalni tekst u .pdf formatu, sadrži slike i tabele ili ako je original skeniran).

U slučaju da prvo trebate prevesti tekst, a posljedično ga snimiti, rado ćemo vam pomoći! Samo nas kontaktirajte, recite nam više o projektu i naš voditelj projekata će za vas pripremiti besplatnu ponudu!

Učitajte datoteku
Besplatna
ponuda