Prevođenje medicinskih dokumenata

Medicina je nauka koja ima za cilj sprječavanje i liječenje bolesti i obnavljanje ljudskog zdravlja. Otac medicine je Hipokrat, drevni grčki filozof koji je zajedno sa svojim kolegom Klaudijem Galenom postavio temelje modernog i racionalnog pristupa liječenju.

Danas je medicina podijeljena na tri glavne grane. Prva grana je podjela na nauke, kao što su anatomija, biohemija, biofizika, fiziologija, genetika i 13 drugih oblasti. Druga je podjela na medicinske specijalizacije, koje uključuju hirurgiju i internu medicinu. Posljednja grana podjeljena je na interdisciplinarna područja kao što su medicinska etika, medicinska informatika i sudska medicina.

Kako nazivi samih medicinskih oblasti zvuče prilično komplikovano, također možemo s pravom zaključiti da su medicinski tekstovi prilično složeni, zato što je laicima medicinska terminologija uglavnom nepoznata.

Kao što je preciznost važna u složenoj hirurgiji, važna je i preciznost prevođenja medicinskih kartona, dijagnoza, uputstava za lijekove, kliničkih protokola i drugih važnih medicinskih tekstova. Neprecizni, nepažljivi ili čak netačni prijevodi mogu imati ozbiljne medicinske i pravne posljedice, tako da prijevod mora biti jasan, tačan i nedvosmislen.

Za prevodioce je prevođenje medicinskih i farmaceutskih tekstova glavni izazov, jer su ovi tekstovi među najzahtjevnijom dokumentacijom o kojoj ovise ljudski životi.

Prijevodi uputstava za upotrebu medicinskih sredstava i lijekova moraju biti besprijekorni, tačni i prema propisima važećeg zakona Republike Slovenije. Važno je također da ih svi korisnici kao i zdravstveno osoblje potpuno razumiju kako bi se izbjegli bilo kakvi potencijalni problemi u liječenju pacijenata.

Često medicinski tekstovi zahtijevaju i ovjerene prijevode.

U prevodilačkoj agenciji K&J Translations, svjesni smo važnosti prevođenja medicinskih tekstova. Radimo sa prevodiocima koji poznaju medicinske pojmove kako na izvornom tako i na ciljnom jeziku, te hemijske nazive lijekova i latinske i grčke izraze za dijagnozu i bolesti.

Pored prijevoda medicinskih tekstova, nudimo i sljedeće usluge:

  • Dodatnu lekturu i korekturu teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prijevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

U slučaju da prvo trebate prevesti tekst, a posljedično ga snimiti, rado ćemo vam pomoći! Samo nas kontaktirajte, recite nam više o projektu i naš voditelj projekata će za vas pripremiti besplatnu ponudu!

Učitajte datoteku
Besplatna
ponuda