Do kraja 2016. godine, svi su proizvodi za mašinsko prevođenje na tržištu bili zasnovani na algoritmima koji koriste statističke pristupe za određivanje najboljeg mogućeg prevoda za datu riječ. Mašinsko prevođenje funkcioniše pretvaranjem jednog jezika (izvorni jezik) u drugi, pomoću softvera (ciljni jezik). Iako se prevođenje može činiti jednostavnim, čak i najosnovnije vrste prevoda uključuju značajne postupke.

Šta je tačno mašinsko prevođenje?

Mašinsko prevođenje je automatizovano prevođenje teksta koje obavlja računar. Računar obavlja tekstualne prevode pomoću računarskih algoritama bez ljudske intervencije. Mašinsko prevođenje brzo i jednostavno prevodi izvorni materijal na jedan ili više ciljnih jezika. Google Translate je možda najpoznatiji program za mašinsko prevođenje.

Važno je razlikovati mašinsko prevođenje i prevođenje uz pomoć CAT alata. Dok se programi za mašinsko prevođenje koriste i kod prevođenja uz pomoć CAT alata, njihova je svrha obično da pomognu ljudskom prevodiocu. Prevod koji nastane kao rezultat mašinskog prevođenje je, s druge strane, proizvod isključivo tog programa. Međutim, ljudski lektori mogu biti uključeni u izradu tog prevoda, kako bi kvalitet bio zagarantovan.

Danas su u upotrebi različite vrste sistema za mašinsko prevođenje:

• Mašinsko prevođenje zasnovano na pravilima (Rules-based machine translation)

koristi gramatička i jezička pravila, koja su razvili jezički stručnjaci, te rječnike, koji se mogu prilagoditi određenoj temi ili industriji.

• Statistički mašinski prevod (Statistical machine translation)

koristi gramatička i jezička pravila, koja su razvili jezički stručnjaci, te rječnike, koji se mogu prilagoditi određenoj temi ili industriji.

• Neuronsko mašinsko prevođenje (Neural machine translation)

uči kako prevoditi pomoću velike neuronske mreže. Ova metoda postaje sve popularnija jer pruža bolje rezultate kod jezičkih kombinacija.

Koje su prednosti mašinskog prevođenja?

• Štedi vrijeme

Mašinsko prevođenje jezika nam može uštedjeti puno vremena jer se tako može prevesti više stranica teksta za samo par sekundi. Međutim, morate imati na umu da ljudski prevodioci uvijek trebaju naknadno urediti mašinske prevode.

• Smanjuje troškove

Budući da zahtijeva manju ljudsku umješanost, mašinsko prevođenje može značajno smanjiti vaše troškove.

Pamti pojmove

Još jedna prednost mašinskog prevođenja je sposobnost programa da zapamti bitne pojmove i ponovo ih upotrijebi gdje god bi oni mogli odgovarati.

Mašinsko prevođenje je napredovalo tokom godina i sada pomaže mnogim preduzećima u lokalizaciji njihovog sadržaja kako bi dosegli globalnu publiku. Kada se pravilno koristi, može dati rezultate na visokom nivou, uz ljudsku intervenciju. Iako su daleko od toga da budu samostalni, programi za mašinsko prevođenje su korisni za ogromne količine teksta, u slučajevima kada je ljudski prevod nemoguć.

U K&J Translations stojimo na raspolaganju kako bismo vam pomogli u osiguravanju najkvalitetnijih prevoda i podizanju vaše kompanije na viši nivo.