Google prevodilac – alat za turiste koji putuju u inostranstvo, studenta kojem je potrebna pomoć pri učenju stranog jezika i sve one koji su na jedan ili drugi način u kontaktu sa stranom kulturom i samim tim njenim jezikom.

Potrebne su 4 minute za čitanje članka.

Šta je Google prevodilac i kako djeluje?

Google prevodilac je internetski prevodilac razvijen 2006. godine koji se početkom služio statističkom metodom mašinskog prijevoda. To znači da je u svom sistemu spremio milijarde i milijarde riječi. Prilikom prevođenja jednostavno je znao izabrati najprikladnija ili najpopularnija ekvivalentna značenja iz dva jezika u pitanju i napisati ih. Za izradu sistema za prevođenje, Google je koristio dokumente Ujedinjenih nacija (engleski, arapski, francuski, kineski, ruski i španski). Na taj način je proizveo bazu od šest svjetskih jezika sa oko 20 milijardi riječi.

Google prevodilac danas koristi takozvanu metodu dubokog učenja sa izuzetno važnom vještačkom neuronskom mrežom, koja poboljšava kvalitet prevođenja i koristi širi kontekst koji se nadograđuje kroz milijune primjera. Zahvaljujući tome, Google prevodilac sada može prevesti cijele rečenice odjednom, ne samo dio po dio, što isto utiče na kvalitet prijevoda u sistemu. Više od 100 različitih jezika je danas uključeno u Google prevodiocu, uključujući i engleski.

Google prevodilac je izuzetno atraktivan i koristan alat, međutim ima  pozitivne i negativne strane koje mogu uticati na studente, turiste, pa čak i redovne korisnike.

GOOGLE PREVODILAC: PREDNOSTI

  • Google prevodilac je besplatan za sve korisnike.
  • Google prevodilac je brz. Prevodi dok kucate.
  • Mnogi prijevodi su dobijeni od prijevoda ljudi koji su svoje tekstove ili nešto slično postavili na internet.

GOOGLE PREVODILAC: NEDOSTACI

  • Google prevodilac čini gramatičke, stilske i druge greške i nekonzistentan je.
  • Kvalitet prijevoda zavisi o jezičkoj kombinaciji. Google sprema puno više riječi na engleskom, španskom ili njemačkom jeziku od slovenskog, bugarskog ili rumunskog. Baš zbog toga, prijevodi tih jezičkih kombinacija su manjeg kvaliteta i sa više grešaka (Primjer: kada se prevodi sa engleskog na slovenski, dio teksta ostane na engleskom).    
  • Google prevodilac ne omogućava dodatne preglede ili lekturu.
  • Google prevodilac djeluje javno. To znači da svi tekstovi (uključujući javne dokumente) koji se učitavaju u ovaj alat, istog momenta se i spremaju u njegovoj memoriji.

Je li Google prevodilac koristan alat?

Da i ne. Uglavnom zavisi o tome kakav vam je prijevod potreban. Ako ste u potrazi za prijevodom za ličnu upotrebu, tj. za opšte i sirovo razumijevanje teksta, preporučuje se. Međutim, ako su vam potrebni prijevodi stručnih, tehničkih, književnih tekstova, potvrda ili pravne dokumentacije, Google prevodilac se ne preporučuje. Prevodilac koji je stručnjak za svoju oblast, je idealno riješenje za ovu vrstu tekstova. Dodatno se preporučuje i pregled lektora.