Vjerovatno vam se i ranije desilo da ste tražili prevodilačke agencije – možda zbog prijevoda vaše poslovne internetske stranice, poslovne dokumentacije, kataloga, reklamnog materijala ili pravnih dokumenata. Sjedili ste pred računarom i pregledali cijene prevodilačkih usluga.

Potrebne su 3 minute za čitanje članka.

Kada smo u potrazi za određenim uslugama moramo misliti na nekoliko faktora. Prijevod mora biti:

  • Kvalitetan – da biste dokazali dovoljan stepen profesionalnosti, dobra prezentacija preduzeća na stranom jeziku, rezime teze bez grešaka ili stilski i terminološki odgovarajuća dokumentacija su vrlo bitni.
  • Brz – brzina usluge je danas od ključne važnosti. Da li ćete pobijediti konkurenciju ili ne, često zavisi baš o brzini ponude.
  • Povoljan ­– kada tražimo usluge, prva stvar koja nas zanima je cijena i, naravno, skoro uvijek biramo najnižu. Međutim, upravo ovaj faktor postavlja mnogo dodatnih pitanja.

Sigurno ste primjetili, tokom pretraživanja internetskih stranica, da su cijene dosta različite jedna od druge. Vrlo je moguće da neke prevodilačke agencije naplate upola manje od drugih za prijevod, dok neke čak i nemaju cjenovnik objavljen na njihovim internetskim stranicama, i spomenu cijenu samo na vaš zahtjev.

Kako se definiše cijena prijevoda?

Prije svega potrebno je objasniti razliku između obične stranice i stranice sa autorskim pravima. Stranica sa autorskim pravima je mjerna jedinica koju upotrebljavaju prevodioci, agencije i tekstopisci. Jedna stranica za prijevod obično sadrži 250 riječi ili 1500 znakova bez razmaka ili 1800 znakova s razmacima – zavisno o tome kako računate.

Za računanje se koriste stranice s autorskim pravima jer je ovaj način brojanja najtačniji i najpravedniji za pružatelje prevodilačkih usluga i njihove kupce. U jednoj običnoj stranici možemo imati vrlo malo teksta napisanog velikim slovima i slika, ili možemo imati puno teksta napisanog malim slovima bez ikakvih slika.

Dakle, ako ste zainteresovani za tačan broj stranica sa autorskim pravima vašeg dokumenta, možete ga lako provjeriti brojeći riječi ili znakove u programu za obradu teksta (na primjer: Word), a zatim podijeliti broj znakova ili riječi brojevima spomenutim iznad.

Dužina teksta nije jedini faktor koji igra ulogu u cijeni prijevoda. Ona zavisi i o složenosti sadržaja, o jezičkoj kombinaciji i o potrebi prijevoda, tj. da li ga je potrebno završiti u kraćem roku. Prevodiocima je potrebno više vremena za tekstove koji sadrže posebnu terminologiju, a vrijeme uzimaju baš ta potražnja za odgovarajućom terminologijom i prilagođavanje teksta određenom području. Zato prijevodi tako složenijih tekstova bi mogli biti malo skuplji. Međutim, u našoj agenciji se uvijek trudimo biti što bliži željama kupca, povećavajući šanse da na kraju obje strane budu zadovoljne.

Da li su kvalitet i cijena proporcionalni?

Mnogo ljudi misli da visoka cijena prijevoda podrazumijeva i visok kvalitet. Međutim, nije uvijek tako. Postoji mnogo različitih prevodilačkih agencija i cijene se dosta razlikuju. Ipak, bez sumnje, najjeftiniji prijevod na kraju, sa svim ispravkama, se može pokazati kao najskuplji.

Kad je u pitanju prevođenje, u svakom slučaju je najbolje osloniti se na izreku: dobro ime vrijedi više od bogatstva.