Radi jasnijeg prikazivanja onoga što se želi reći, u pisanom jeziku se upotrebljavaju određeni znakovi koji se zajedno nazivaju interpunkcija. Jedan od njih je upravo zarez, i baš o njemu želimo pisati danas.

Zarez se kao znak interpunkcije upotrebljava jako često i to u raznim rečeničnim situacijama. Pravilo u nastavku je najvažnije kada razmatramo upotrebu ovog znaka: ono što je u mislima tijesno povezano, što predstavlja jednu cjelinu, ne odvaja se zarezom, dok dijelovi koji čine cjelinu za sebe, odvajaju se zarezom od ostalih dijelova rečenice. Prilikom pisanja, vrlo je bitno obilježiti granicu između određenih dijelova rečenice na pravilan način (u govoru je to pauza), jer o toj granici često ovisi značenje. Uzmimo za primjer sljedeće 2 rečenice:

 1. Ne vrijedi raditi!
 2. Ne, vrijedi raditi!

Razlika je očigledna, iako ih dijeli samo zarez.

Zarezom također obilježavamo:

 1. Nabrajanje riječi i skupova riječi kada su u pitanju istovrsni dijelovi rečenice.

Na primjer: Kupili smo tjesteninu, sir i majonezu.

 1. Naknadno objašnjenje, tj. umetnute rečenice koje nude dodatnu informaciju.

Na primjer: Moj pas, koji se zove Alfi, sada ima godinu dana.

 1. Suprotnost paralelnih dijelova rečenice.

Na primjer: Prijevod je težak, ali zanimljiv.

 1. Naročito isticanje, tj. kada želimo nešto naglasiti.

Primjer: Zaboravila sam i laptop, i novčanik, i mobitel.

 1. Nezavisne rečenice kada nisu povezane veznicima.

Na primjer: Došao je, ostavio pismo i nestao.

 1. Prilikom pisanja mjesta i datuma

Na primjer: Sarajevo, 17. januar 2021.

Prilikom pisane komunikacije, upotreba pravilne interpunkcije, a samim tim i zareza, vrlo je bitna.  Nije bitno da li je u pitanju ljubavno pismo, poslovni e-mail, molba za Studentsku službu: kome god da je usmjerena ta određena pisana komunikacija, ona predstavlja prvi utisak koji dajete vašem sagovorniku.

Pravilno pisanje podrazumijeva poznavanje pravila kada koristiti zarez, ali istovremeno i kada ne koristiti ga. Zarez se ne smije pisati:

 1. Kada rečenica sa „koji“ ograničava značenje prethodne imenice.
 2. U odnosnim rečenicama koje počinju sa čiji, kakav, što, gdje.
 3. Ispred nego i već ako prethodi komparativ ili izraz ne samo.

Svjesni smo da je zarez za mnoge najproblematičniji znak interpunkcije. Većina nas shvata bez većih problema upotrebu tačke ili upitnika, ali to nije slučaj kad je zarez u pitanju: nedoumice u vezi toga kada ga koristiti, a kada ne su česte. Iskoristite priliku i upoznajte se malo detaljnije sa ovim znakom interpunkcije uz naš tekst koji, nadamo se, da je bar djelimično objasnio upotrebu zareza i samim tim riješio vaše nenjasnoće u vezi toga!