Bez sumnje ste svjesni da postoje dva široko prihvaćena portugalska standarda: europski i brazilski. Sa druge strane, većina ljudi koji uče jezik, nije svjesna njegovih razlika i što je još važnije, koliko su one značajne.

Za mnoge ljude, portugalski je jezik koji se govori na isti način u brojnim zemljama širom svijeta. Sa druge strane, izvorni govornici su jako svjesni razlika među državama. Pogledajmo neke od razlika između portugalskog u Europi i portugalskog u Brazilu.

Portugalski jezik

Portugalski je šesti najrašireniji jezik na svijetu. Portugalski govori oko 280 miliona ljudi širom sveta. Angola, Brazil, Zelenortska ostrva, Gvineja Bisao, Ekvatorijalna Gvineja, Mozambik, Portugal, Sveti Toma i Prinsipe i Istočni Timor su područja gdje se govori portugalski jezik. I druge regije, kao što je Makao u Kini, imaju stanovništvo koje govori portugalski. Dakle, kada je riječ o europskom portugalskom i brazilskom portugalskom, koje su ključne razlike?

Koje su najznačajnije razlike između brazilskog i europskog portugalskog?

Izgovor je jedna od najvažnijih razlika između brazilskog i europskog portugalskog. Samoglasnici u brazilskom portugalskom su duži i širi, dok samoglasnici u europskom portugalskom nisu toliko istaknuti.

Osim toga, nekoliko suglasnika se u Brazilu izgovara drugačije nego u Europi. Na kraju riječi, slovo S u brazilskom portugalskom se izgovara SS, dok se u europskom portugalskom izgovara SH.

  • Akcenti

Neki pojedinci preferiraju brazilski portugalski više nego europski zbog otvorenih samoglasnika, ali i zbog toga što im europski portugalski zvuči nejasno i monotono. Za uši stranaca, brazilski akcenti imaju blistav i moćan ritam, čineći ovaj jezik lakšim za usvajanje i razumijevanje u početku. Zbog varijacija u izgovoru, navikavanje na akcenat sa druge strane Atlantika može potrajati malo duže.

  • Gramatika i pravopis

Neke riječi imaju višestruki pravopis. Na primjer, u europskom portugalskom recepcija se piše „receço”, dok u brazilskom portugalskom se piše sa zvučnim p „recepço”. Ovo važi za riječi u kojima je slovo p zvučno u brazilskom portugalskom, ali ne i u europskom portugalskom.

Brazilci su vrlo kreativni sa svojim portugalskim, pretvarajući imenice u glagole u nekim slučajevima. Portugalska rečenica „dar os parabéns” se koristi za čestitke, iako Brazilci ponekad taj termin komprimuju u jedan glagol – „parabenizar”.

  • Formalni i neformalni govor

U Brazilu se možete u povremenim okolnostima većini pojedinaca obraćati sa „você”, ali to važi i u nekim službenim situacijama, približavajući ga tako besklasnoj univerzalnosti engleskog “you”. Međutim, u Portugalu “tu” se koristi za prijatelje, porodicu i opuštene okolnosti.

 

Koji portugalski je najbolji za učenje?

Razmislite gdje ćete raditi, učiti ili putovati u budućnosti. Da li više volite neke zvukove od drugih? Koja vam je kultura privlačnija: brazilska ili portugalska? Da imate izbor, gdje biste voljeli da živite? Imate li poznanike u nekoj od ovih zemalja?

Ako želite da putujete, živite ili radite u Portugalu ili ako želite da pristupite drugim zemljama koje govore portugalski ili ako želite da učite formalniji i tradicionalniji jezik, europski portugalski je odličan izbor.

Ako želite putovati, živjeti i raditi u Brazilu, ili ako želite učiti jednostavniju i ležerniju verziju portugalskog, ili ako želite razumjeti više o južnoameričkim kulturama i tradicijama, razmislite o učenju brazilskog portugalskog.

Završni savjet

Zapamtite da koji god jezik odaberete, to je i dalje isti jezik, tako da ćete moći čitati literaturu iz obje države i lako razgovarati sa ljudima. Ne dozvolite da male prepreke stanu na put međukulturnog dijaloga.