Globalizacija današnjih dana čini da sve više i više preduzeća seli poslovanje iz svojih matičnih zemalja na globalno konkurentno tržište. Danas ćemo raspraviti samo dio od isprobanih i provjerenih metoda za uspjeh vašeg preduzeća na globalnom nivou, koji su djelovali za neka od današnjih najvećih imena, ali morate svakako znati da postoji više načina za to.

Potrebne su 3 minute za čitanje članka.

Ako želite biti konkurentni na globalnom nivou, morate odgovoriti na nekoliko pitanja:

  1. Da li ste orijentirani prema pravom tržištu? Ako razmišljate o osnivanju novog automobilskog preduzeća u Holandiji, na primjer, moramo vas zaustaviti: u spomenutoj državi se najviše koristi biciklo za prevoz na posao i nazad, dakle ta ideja možda nije najbolja. Morate poznavati tržište prema kojem ste orijentirani da biste ga dostigli.
  2. Pokretanje globalno uspješnog preduzeća će zahtijevati od vas da, bar privremeno, živite u vašoj ciljnoj zemlji. Zbog toga se prije svega morate pitati da li ste u mogućnosti živjeti tamo i da li ste sigurni da je to jedna od država koju možete podnijeti.
  3. Da li poznajete zakonodavstvo? Da biste pokrenuli legalno poslovanje u stranoj državi i imali šansu za uspjeh, morate poznavati zakonodavstvo. Drukčije, moglo bi se desiti da se nađete u kompromitirajućoj situaciji.

Potom morate znati još nekoliko stvari:

  1. Izvezite svoj proizvod. Izvozom svog proizvoda možete dostići drugo tržište, međutim to uključuje isporuku i kontaktiranje prodavnica u vašoj ciljnoj zemlji.
  2. Provjera u vezi korištenja engleskog jezika u ciljnoj zemlji je obavezna: ako se engleski jezik ne govori, morat ćete se obratiti profesionalnim prevodilačkim agencija. To predstavlja dodatni trošak, dakle prvo budite sigurni da isti nije problem za vas.
  3. Budite sigurni da poznajete dovoljno običaje. Pročitajte knjigu ili dvije o poslovnom običaju prije nego što krenete u pregovore. Svi znamo da je to prekinulo više pregovora između SAD-a i Kine.
  4. Obavezno se pobrinite za lokalizaciju svojih materijala, uključujući oglase i ambalažu. Neke države ne vole kada vide ambalažu na stranom jeziku (npr. Rusija).
  5. Pravilno istražite svoje ciljno tržište, uključujući navike potrošača, zakonodavstvo i već postojeću konkurenciju.

Da li ste sigurni da ste odgovorili na sva ova pitanja i da pratite ove korake? Ako je vaš odgovor „Da“, onda već pobjeđujete svoje konkurente na globalnom tržištu!