Prevodilačke usluge su omogućile kompanijama da pređu barijere koje su bile nedostižne prije svega nekoliko godina. Lektorisanje je obično posljednji korak u procesu prevođenja. Lektori pomno pregledavaju sadržaj, nakon što je preveden, tražeći greške.

Iako je većina prevoda sada automatizovana, lektura je još uvijek proces koji zahtijeva ljudsku intervenciju. To je zbog činjenice da mašinski prevodi omogućavaju kraće vrijeme obrade, ali nisu bez grešaka.

Jednostavne gramatičke greške mogu u potpunosti promijeniti značenje teksta, čak i ako se čini da je tekst tačan. Ovo zahtijeva da prevedeni dokument bude lektorisan od strane izvornog ili kvalifikovanog prevodioca kako bi se garantovalo da je prevedeni sadržaj tačan i razumljiv krajnjem korisniku.

Kao rezultat toga, prevodilačke kompanije zapošljavaju različite timove lektora koji pregledavaju prevedeni materijal više puta prije nego što zaključe da je završen.

Da li zaista trebam lektorisati?

To ovisi o tome kako namjeravate koristiti prevod. Ako će vaš prevedeni sadržaj koristiti eksterna publika za donošenje odluke o vašoj kompaniji, proizvodima ili uslugama, onda sadržaj treba biti lektorisan. Na primjer, ugovori i medicinski materijali također se gotovo uvijek lektorišu. Ova faza se često preskoči za sadržaj namijenjen internoj publici.

Lahko je zanemariti fazu lektorisanja kada su sredstva ograničena. Ako smatrate da je to vaš slučaj, razmislite o mašinskom prevodu sa ljudskom intervencijom. Mi u K&J Translations rado ćemo vam pomoći i pružiti vam opcije koje bi vam najviše odgovarale.