Osnivanje sopstvenog preduzeća ili društva kći ili filijale postojećeg preduzeća koji je već registrovan u nekoj državi je pravo svakog građana Evropske unije, kao i građana koji ne pripadaju Evropskoj uniji. Isto važi i za osnivanje preduzeća u Hrvatskoj: mnogi već postojeći preduzetnici, kao i svi oni koji prvi put postaju preduzetnici, smatraju da Hrvatska nudi primamljive poslovne prilike.

Potrebne su oko 4 minute za čitanje članka.

Društvo sa ograničenom odgovornošću se smatra kao najprimamljivijim oblikom preduzeća u Hrvatskoj

Broj stranih državljana iz područja izvan EU koji osnivaju preduzeće u Hrvatskoj samo da bi mogli legalno iznajmiti svoje stanove je značajan, jer hrvatski zakon im ne dozvoljava da to učine kao pojedinci, budući da su strani državljani u ovoj zemlji.

Osnivanje preduzeća u Hrvatskoj se reguliše Zakonom o privrednim društvima, koji priznaje pet različitih oblika privrednih društava, a to su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno trgovačko društvo, dioničko društvo i društvo sa ograničenom odgovornošću. Najprimamljiviji oblik društva stranim građanima je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Uslovi za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću može osnovati jedna ili više lokalnih ili stranih pravnih lica, koji prilikom osnivanja postaju poslovni partneri. Prilikom sastanka glavnog odbora, koji se saziva bar jednom godišnje, donose se sve važne odluke društva. Dakle, strani državljani iz područja izvan EU mogu osnovati preduzeće samo ako igraju ulogu direktora. Također, uslov da bar jedan član odbora mora biti zaposlen u preduzeću ne postoji, što čini proces osnivanja preduzeća mnogo jednostavnijim, a samim tim troškovi poslovanja su niži.

Ako razmišljate o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, morate znati da se minimalni iznos poslovnog fonda kreće oko 2.700 eura ili 20.000 HRK, a svaki ulog mora biti najmanje 27 eura. Prije upisa društva u registar, mora biti uplaćena najmanje četvrtina uloga, a ukupni iznos svih uplata ne smije biti manji od 1.350 eura.

Gdje i kako osnovati preduzeće na najbrži mogući način?

Naš savjet je da svakako potražite pomoć od posebne državne službe za otvaranje preduzeća u Hrvatskoj, pogotovo ako niste vješti i nemate iskustva u preduzetničkom svijetu. Ova služba će učiniti da osnivanje preduzeća bude jednostavnije i brže, a njihovi uredi (oko 20 širom zemlje) se mogu naći u svim većim hrvatskim gradovima.

Na ovaj način ćete moći dovršiti cijeli proces osnivanja preduzeća i prijave na jednom mjestu, što je najvažnije. Jedino što ćete morati vi odraditi je otići kod javnog bilježnika da biste ovjerili zahtjev za prijavu u sudski registar i akt o osnivanju.

Vrijeme i novac potrebni tokom čitavog procesa

Ako se odlučite za osnivanje preduzeća u Hrvatskoj, to će vas koštati oko 900 eura; osim toga, morate osigurati i dionički kapital koji smo već spomenuli na početku. Ako ste ispunili sve uslove, privredni sud će vam poslati rješenje o upisu u registar u roku od mjesec dana.

Nakon upisa u sudski registar, osnivači preduzeća su dužni napraviti pečat, dok Centralni biro za statistiku vam mora izdati obavijest o podjeli vašeg preduzeća koju možete podići na šalteru jedne od državnih službi. Osnivači mogu otvoriti tekući račun samo na osnovu ovog obavještenja; kada otvarate tekući račun morate priložiti odluku o upisu u sudski registar, pečat i pasoš.

Preduzeće može početi sa nesmetanim radom tek nakon svih ovih spomenutih procesa, ali u roku od 15 dana od početka rada morate podnijeti zahtjev za uplatu penzionog i zdravstvenog osiguranja. To možete uraditi u Zavodu za penziono osiguranje ili Zavodu za zdravstveno osiguranje. Nakon završetka svih prethodnih postupaka, nemojte zaboraviti da prijavite preduzeće poreskoj upravi radi upisa u registar poreskih obaveznika.