30% ukupne svjetske ekonomske aktivnosti čini američko tržište, razlog zbog kojeg se to može pokazati kao prava prilika za pokretanje određenog poslovanja. Međutim, komplikovani procesi započinjanja poslovanja, zapošljavanja, poreza i zakonskih obaveza mogu biti velika prepreka mnogima koji žele uložiti na američko tržište; na sve to, među ostalom, moramo dodati i razumijevanje stranog jezika.

Za čitanje članka je potrebno oko 7 minuta.

Da li je SAD država mogućnosti ili izazova?

Sa 327 miliona stanovnika, Sjedinjene Američke Države se smatraju kao veliko potrošačko tržište; to važi za domaće, ali i za strane investicije, zato se često dešava da najveća svjetska ekonomija privuče mnogo stranih preduzetnika.

Sama veličina SAD-a ju čini zemljom sa jako mnogo prilika, iako moramo uzeti u obzir da prepoznatljivost na američkom tržištu može biti pravi izazov. Čitava država je federalni sistem koji uključuje svih 50 zemalja, što znači da su zakonske obaveze različite od zemlje do zemlje, pa je vrlo bitno dobro ih poznavati ako želimo pokrenuti poslovanje na američkom tržištu.

Osnivanje na američkom tržištu

Prije nego što se odlučite za investiranje u SAD-u, potrebno je fokusirati se na osnivanje najodgovarajućeg poslovnog entiteta. I Sjedinjene Američke Države, kao i sve ostale države svijeta, imaju određena pravila u vezi osnivanja poslovnih entiteta, kao i obaveze na godišnjem nivou za obavljanje tih poslova.

Najčešće vrste preduzeća su dionička društva, društva sa ograničenom odgovornošću (LLC) i komanditna društva. Svaki od njih ima određene prednosti, a izbor zavisi primarno o zakonskim i poslovnim faktorima; također, bitno je pripaziti na činjenicu da je svaka vrsta poslovnog entiteta osnovana u skladu sa zakonima države u kojoj je taj isti osnovan.

Sve vrste poslovnih entiteta, s izuzetkom za komanditna društva, zahtijevaju da se svi dokumenti vezani za osnivanje podnesu vladi zemlje. Američki zakon tretira ta poslovanja kao pravna lica; to znači da, u slučaju nesolventnosti, preduzeće je u mogućnosti proglasiti stečaj bez rizika za ličnu imovinu vlasnika.

Koje su najčešće vrste poslovnih entiteta u Sjedinjenim Američkim Državama?

Dionička društva

U Sjedinjenim Američkim Državama mnoga strana preduzeća djeluju kao dionička društva, a svaka država ima svoja pravila. Često se zna desiti da se dionička društva osnivaju u skladu sa zakonima jedne države, a da se sjedište nalazi u drugoj. Ipak, najbolje rješenje je osnovati preduzeće u zemlji u kojoj će poslovati, pri čemu potvrda o osnivanju se mora dostaviti državnom tajniku izabrane zemlje.

Unutrašnja struktura i propisi dioničkog društva su slični u svim državama, ali moguće ih je i prilagoditi da bi ispunili i potrebe pojedinačnih preduzeća. Američka dionička društva mogu imati kao direktora stranog državljana, ali to mogu biti samo pojedinci, ne strana preduzeća.

Najčešća vrsta dioničkog društva je tkz. „Corporation C“, koja se oporezuje stopom poreza na dobit odvojeno od vlasnika preduzeća. To nas vodi do zaključka da se dobit raspoređena među vlasnicima oporezuje dva puta: prvo na nivou preduzeća, a zatim na nivou vlasnika. Za američka preduzeća ovo je moguće izbjeći osnivanjem dioničkog društva zvanim „S Corporation“ koji nije na raspolaganju stranim preduzećima.

Podružnica

Strano preduzeće može također donijeti odluku otvaranja podružnice u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ova opcija se ne preporučuje, osim u slučaju da je konkretno to predložio američki odvjetnik. U tom slučaju, društvo prati oporezivanje i organizaciju kao i sva američka preduzeća te vrste.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC)

Društvom sa ograničenom odgovornošću upravljaju članovi koji su i vlasnici društva. U ovom slučaju moguće je odlučiti da li će društvo biti oporezivano kao dioničko društvo ili će se prihod prenositi na članove i samim tim biti oporezivano na nivou članova. Lična odgovornost članova je ograničena na njihove investicije.

Komanditna društva

Bilo koje strano preduzeće također se može odlučiti za partnerstvo s drugim poslovnim entitetom kako bi poslovali zajedno u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada se preporučuje pisani sporazum, iako nije nužan niti obavezujući. A to znači da može biti i usmeni sporazum, bez potrebe za bilo kakvom pisanom dokumentacijom ili podnošenjem iste državi.

Da bi se utvrdio identitet preduzeća i da bi isti prijavio porez, potrebno je da svako novonastalo preduzeće u SAD-u dobije identifikacioni broj poslodavca (EIN) od strane porezne uprave (IRS).

Komplikovani američki porezni sistem je težak za razumjeti bilo kojem stranom preduzetniku

Zakon o porezu na prihod u Sjedinjenim Američkim Državama je doživjelo određene promjene nakon trideset godina; ali zbog komplikovanog sistema na saveznom, državnom i lokalnom nivou, i dalje je težak za razumjeti bilo kojem stranom preduzetnika koji želi poslovati na američkom tržištu.

Poreska reforma je donijela mnoge promjene koje su označile posljedicama čak i svjetska preduzeća. Među najvažnijima napominjemo:

  • smanjena američka stopa poreza na dobit sa 35% na 21% za sva poreska perioda nakon 2017. godine;
  • uveden je porez na eroziju i zloupotrebu poreske osnovice (BEAT), koji je namijenjen za određena plaćanja prema inostranstvu, dodavanjem još jedne poreske obaveze za pravna lica;
  • novo pravilo finansiranja ne dozvoljava odbitke za određene kamate i naknade povezane s isplatama stranim osobama.

Američka dionička društva su oporezivana svim prihodima koji zarađuju poslovanjem bilo gdje u svijetu. Strana preduzeća koja posluju u SAD-u mogu doživjeti „transferne cijene“, s kojima strano matično preduzeće može naplaćivati visočije cijene robe i usluga podružnici, za što se također mogu uvesti čak i visoke kazne.

Sjedinjene Američke Države imaju i niz poreskih ugovora s drugim država; savjetujemo da se upoznate s istima prije pokretanja bilo kakvog poslovanja. Ako je matična zemlja podnosioca zahtjeva potpisala određeni ugovor sa SAD-om, potrebne su dodatne upute od strane profesionalaca tog područja.

Međutim, svi strani pojedinci ili preduzeća koji posluju u Sjedinjenim Američkim Državama moraju platiti porez na nekretnine ako su vlasnici bilo koje nekretninu u državi, bez obzira na prebivalište poreskog obaveznika.

Zakonske obaveze su različite od države do države

Važno je znati da određenim područjima zakona, kao na primjer patentima i autorskim pravima, upravlja isključivo zakon na saveznom nivou, a zakone koji regulišu radne odnose i prodajne transakcije određuju primarno pojedinačne države. Ostala područja se regulišu i saveznim i državnim zakonom, a to znači da sva preduzeća koja posluju u Sjedinjenim Američkim Državama su predmet ovih paralelnih zakonskih sistema, koji se razlikuju od države do države.

Ugovori se regulišu zakonom na nacionalnom nivou. Ako stranke sklope pismeni sporazum, to je na raspolaganju sudovima na temelju dogovorenog sporazuma, ponašanja stranaka, industrijske prakse i važećih zakona. Međutim, svih 50 država je usvojilo posebnu izmjenu Jedinstvenog trgovačkog zakonika koja se primjenjuje na bilo koji ugovor o prodaji robe koji prelazi 500 USD.

U ovom slučaju, sudovi ispituju CZU s ciljem da se uklone bilo koje praznine u sporazumu.

Klauzula „izbor zakona“ kojom se propisuje da se primjenjuju zakoni države i klauzula „izbor mjesta“ koja određuje državu u kojoj se može podnijeti zahtjev za obavljanje ugovora, moraju biti prisutne u svakom ugovoru. Važno je napomenuti da Sjedinjene Američke Države imaju zakone o odgovornosti za proizvode koji su jedinstveni za SAD, kao i stroge zakone o intelektualnom vlasništvu koji regulišu patente, autorska prava, zaštitne znakove i poslovne tajne.

Prije osnivanja preduzeća je također potrebno pažljivo istražiti poslovno zakonodavstvo. Sva strana preduzeća koja ulaze u američko tržište moraju usvojiti američko zakonodavstvo u vezi sa zapošljavanjem svojih zaposlenika. Važna napomena jeste da su „zaposlenici“ i „samozaposleni“ u američkom zakonu dva različita pojma. Zaposlenici su predmet poreskih obaveza i zaštićeni su saveznim zakonom o radu, dok samozaposleni nisu predmet ovim poreskim odbitcima, ali ih dohvataju mnogi drugi zakoni o radu, poput savezne minimalne plaće. Sva preduzeća koja posluju u SAD-u moraju poznavati te razlike i sortirati svoje zaposlenike na odgovarajući način.

Dobivanje finansija za poslovanje u SAD-u

Stranom poslovnom entitetu je teško otvoriti bankovni račun u SAD-u bez fizičkog prisustva u SAD-u, a američke banke radije posuđuju novac američkim preduzećima nego stranim. Međutim, kada određeno strano preduzeće već neko vrijeme uspješno posluje u Sjedinjenim Američkim Državama, mogućnost pristupa finansijama putem američkih banaka se povećava.

Imigracija je regulisana strogim američkim zakonima

Svi strani državljani koji dolaze u SAD zbog poslovanja moraju dobiti poslovnu vizu. Američki zakoni o vizama su komplikovani i strogi, a vize izdaju američka ambasada ili konzulat u inostranstvu. Vize nisu regulisane ili izdane od strane pojedinih država, već u većini slučajeva je potrebno odobrenje američkog Ureda za državljanstvo i imigraciju jer je u pitanju zakon na saveznom nivou.

Obzirom da postoji nekoliko vrsta viza, vrlo je važno da stranac dobije tačnu vrstu vize. Postoji mnogo kategorija zaposlenja za ulaz u SAD, kao i različite kategorije za investitore, poslovne posjetioce i zaposlenje u obliku sponzorstva. Iz tog razloga potrebno je provjeriti da je kategorija vize tačna kako bi se izbjegle greške u podnošenju zahtjeva. Nakon dobivanja vize određene kategorije, potrebno je djelovati u skladu s njenim odredbama, u protivnom dolazi se do prisilne deložacije iz SAD-a i odbijanja ponovnog ulaska u državu.

Kvalitetna i profesionalna prevodilačka agencija je potrebna za nesmetano poslovanje u SAD-u

Osnivanje preduzeća u SAD-u je već od sebe komplikovan proces zbog različitih zakona i propisa, a dodatna prepreka ponekad može biti nerazumijevanje stranog jezika.

Kad je u pitanju poslovanje u inostranstvu, poznavanje jezika je od ključne važnosti. Kao što smo vidjeli, nepoznavanje jezika može dovesti do komplikacija prilikom odabira pogrešne vize, a da ne spominjemo sve ostale detalje vezane za razumijevanje mnogih zakonskih akata ili za potpisivanje različitih ugovora. Ako želimo da naše poslovanje u inostranstvu bude uspješno, profesionalna pomoć u prevođenju je ključna. Ako u daljnoj ili bližoj budućnosti imate u planu određeno poslovanje u SAD-u, kontaktirajte nas. Nazovite na: 033 743 692 ili nam pišite na info@kjtranslations.ba. Naš tim profesionalaca će vam pomoći prilikom prevođenja svih vrsta dokumenata koji su vam potrebni za poslovanje  SAD-u.