Ako je u vašim budućim planovima pokretanje ili širenje poslovanja na francuskom području, morate poznavati bitne faktore koji su jako korisni da bi uspješno poslovali. Imati dovoljno resursa i početni kapital nije uvijek dovoljno, jer u ovom slučaju još bitnije je dobro poznavati ekonomske, kulturne i socijalne karakteristike Francuske.

Za čitanje članka potrebno je 6 minuta.

Zašto poslovati u Francuskoj

Ako planirate poslovanje u Francuskoj, vjerovatno ste se već djelimično raspitali o ovoj državi i svjesni ste da je Francuska jedna od zemalja sa najvećim bruto domaćim proizvodom (BDP), kao i indeksom ljudskog razvoja (HDI) koji je isto tako jedan od većih u svijetu. Za Francusku možemo reći da je vodeća, inovativna i jako razvijena država, koja nudi izvrsne uvjete za pokretanje poslovanja u Evropi zahvaljujući svojim visoko obrazovanim stanovništvom.

I ne samo to! Francuska se može pohvaliti sa trećom najvećom ekonomijom u Evropi i zaostaje samo za Velikom Britanijom i Njemačkom. Francuska ekonomija je doživjela stvarnu revitalizaciju preduzeća nakon izbora trenutnog predsjednika Emmanuela Macrona 2017. godine. Također je bilo moguće preurediti ulogu države u ekonomiji, koja je tako postala aktivni promotor privatnog sektora kroz mnogobrojne inicijative, kao što su fondovi za investicije.

Ali na šta je potrebno paziti kada se odlučite za širenje vašeg poslovanja u Francuskoj?

Pokretanje preduzeća

Prvi korak kada se odlučite za poslovanje u Francuskoj, jeste odluka o obliku vašeg preduzeća, a to znači da li ćete poslovati putem podružnice, društva-kćeri ili ureda za vezu.

Ured za vezu je predstavništvo koje nije samostalno pravno lice od preduzeća koje predstavlja i ne može obavljati direktnu komercijalnu djelatnost. Može sprovesti partnerstva, oglašavanje i druge aktivnosti, ali poslovanje je moguće samo sa određenim preduzećem, a ne sa uredom.

Razlika između podružnica i društva-kćeri je jednostavna: podružnice nisu odvojene od matičnog društva, dok su društva-kćeri odvojena pravna lica koja posjeduju imovinu odvojenu od imovine matičnih društava. Bez obzira na to, primanje naknade za vođenje i provizije od matičnog preduzeća za svoje poslovanje je moguće.

Bitno je znati da sva mala preduzeća mogu poslovati samo uz pomoć prodajnih agenata, čija je funkcija biti svojevrsna veza između preduzeća i francuskog tržišta.

Francuska nudi visoko obrazovano osoblje

Kada je u pitanju uspješno poslovanje u Francuskoj, ljudski resursi su jako važan faktor koji ima prilično velik uticaj na poslovanje. U tom pogledu, u Francuskoj su mogući povoljni uvjeti za uspješno poslovanje zahvaljujući zakonu o radu koji je koncipiran na način da svakom preduzeću omogućuje svestranost. Pristup kontinuiranom profesionalnom obrazovanju je moguć za sve zaposlenike, što je dodatno osiguranje za uvijek dostupne kvalificirane i svestrane radne snage.

Jedna od karakteristika Francuske je jako visoka obrazovna struktura stanovništva. Francuska broji čak 44% stanovništva u dobi između 25 i 34 godine koje posjeduje tercijarno obrazovanje, što je mnogo više nego, na primjer, u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. Također je vodeća država među akademicima, jer se u Francuskoj nalaze tri od šest najcjenjenijih institucija na kojima se provode magistarske studije.

Francusko porezno zakonodavstvo se ističe zbog svoje složenosti

Budući da je francusko porezno zakonodavstvo jako složeno i kompleksno, presudno je da ga detaljno razmotrite ili da pronađete pravog savjetnika.

Francuska broji tri vrste poreza sa kojima morate biti upoznati:

PDV je porez na dodanu vrijednost, primjenjiv u cijeloj Evropskoj uniji u skladu sa Direktivom 2006-112-EZ, koji plaća potrošač i dodaje se cijeni oporezive robe. Iznos PDV-a na prodaju robe i usluga u Francuskoj iznosi 19,6%, a od 1. oktobra 2012. godine je povećan na 21,2%. Snižena stopa PDV-a se svodi na hranu i određene poljoprivredne proizvode (5,5%), knjige, javni prijevoz, novine i magazine (7%).

Francuski porez na dobit pravnih lica (CIT) se ne svodi na dohodak njihovih stalnih poslovnica u stranim državama, već na prihod koji postižu na francuskom teritoriju. Predmet pokrivanja poreza na dobit pravnih lica su dividend matičnih preduzeća i kapitalni dobitak. Porezne stope CIT-a od januara 2010. godine počinju od 28%, a za ona preduzeća koja zarađuju nekoliko miliona, porezna stopa je veća od 31%.

PIT je porez na lični dohodak. Francuska je među onim državama koje imaju progresivnu poreznu stopu, što znači da ista raste od 0% do 45%, uz dodatno oporezivanje od 3% na dio dohotka koji prelazi 250.000 eura za samca ili 500.000 eura za bračni par. Ako je prihod samohrane osobe veći od 500 hiljada eura ili prihod bračnog para milion eura, tada dodatni porez postaje od 4%.

Postoji mogućnost raznih povlastica poreza za sva preduzeća, ali samo ako posluju sa domaćim humanitarnim organizacijama, ulažu u obnovljive izvore energije i održive proizvodne metode ili u tehnologiji i istraživanju.

Efikasan marketing i komunikacija su neophodni za uspjeh

Promocija preduzeća je jako važan faktor koji znatno utiče na uspjeh istog. Osnivanje preduzeća u Francuskoj je samo prvi korak: tek nakon toga počinje pravi posao gdje vaše preduzeće morate učiniti jedinstvenim za tržište potrošača.

To je najlakše i najbrže učiniti digitalno. Francuska se ne razlikuje od drugih država po ovom pitanju, dakle i ovdje je upotreba interneta jako popularna i kupci su sasvim navikli na kupovinu putem interneta. Zato vas ne treba čuditi da je danas u Francuskoj aktivno više od 120 hiljada internetskih trgovina, što ne znači da je tržište već potpuno zasićeno. Prema nekim podacima, očekivanja su ta da će prihodi u internetskim trgovinama rasti u narednim godinama.

Iako je tržište internetskog poslovanja obećavajuće, to ne garantuje uspjeh, jer su ogromni izazovi pred vratima kad je u pitanju poslovanje putem interneta. Dizajniranje privlačne promocije uz dobru komunikacijsku strategiju je od ključne važnosti. Također poznavanje stranog jezika i prilagođavanje proizvoda lokalnom tržištu su jako važni.

Koje strategije oglašavanja koristiti?

Početkom vašeg poslovanja u Francuskoj, promocija vašeg preduzeća će se vjerovatno bazirati na plaćenom oglašavanju. Pozitivna stvar u digitalnom oglašavanju je ta što je jako ciljano, ali uspjeh stiže samo ako je zamišljen na pravi način i prilagođen ciljnoj publici. To znači da vaša internetska stranica treba biti idealno optimizovana, što zahtjeva detaljno istraživanje tržišta, analizu ključnih riječi, optimizaciju stranice, višejezičku vezu i još mnogo toga. Prilikom oglašavanja nemojte zaboraviti na moć društvenih mreža koji su u Francuskoj jako popularni.

Znanje jezika je jako važno, ne samo za efikasnu promociju vašeg preduzeća, već i za samo osnivanje preduzeća i njegovog uspješnog rada. Upravljanje sa svom dokumentacijom i postupcima će biti teško ako ne razumijete jezik, zato je pomoć dobre prevodilačke agencije uvijek dobrodošla. A ako se odlučite za oglašavanje na više jezika, tada je to još bitnije, bez obzira na koju strategiju oglašavanja izaberete.