Prevođenje sadržaja na više jezika je jedan od pristupa kojima preduzeća mogu povećati svoju vidljivost. Obzirom na to da engleski nije svačiji maternji jezik, dostupnost vašeg sadržaja i vaše internet stranice na više jezika omogućava vam da doprete do šire publike.

U 2018. godini, svjetsko tržište jezičkih usluga procijenjeno je na 46 milijardi dolara. Za povećanu vrijednost i prelaz lokalnih tržišta u multinacionalne kompanije, ponekad možemo „kriviti“ prevodilačke usluge.

Međutim, to i nije tako jednostavno kao što bi mislili. Ovisno o prirodi vašeg poslovanja, trebali biste dodijeliti resurse za globalizaciju ili lokalizaciju.

Šta je lokalizacija?

Prilagodba određene web stranice, resursa ili proizvoda se naziva lokalizacija. Jednostavno rečeno, to je čin prilagođavanja materijala potrebama određene lokacije.

Kada je u pitanju lokalizacija, materijal mora biti u skladu sa prihvatljivim kulturnim standardima na ciljnom tržištu i direktno se obraćati korisnicima. To je složenija verzija prevoda, sa više suptilnosti.

Na primjer, formati i standardi predviđene upotrebe su dio lokalizacije. Ovo može uključivati stvari kao što su:

  • Formati brojeva, datuma i vremena
  • Korištene vrste valuta
  • Korišteni formati tastature
  • Simbole, ikone i interpunkcije
  • Osjetljivost sadržaja teksta i slike
  • Različite zakonitosti na lokalnom nivou

Šta je globalizacija?

Potpuna suprotnost lokalizaciji je globalizacija. Proces pravljenja proizvoda ili sadržaja dvojezičnim je poznat kao internacionalizacija. Praksa stavljanja materijala na raspolaganje na nekoliko jezika je poznata kao globalizacija. To upućuje na to da isti materijal mora biti prihvatljiv za sve korisnike. Kao ishod globalizacije, različiti korisnici mogu pristupiti istom materijalu. To vrijedi bez obzira na njihov maternji jezik.

Za početak, globalizacija se bavi svime što stoji na putu globalnog rasta. Standardizacija se primjenjuje na bilo koji kod, lingvističke standarde ili prethodno kodiranje.

Globalizacija također pomaže u dodavanju oznake. U budućnosti će to omogućiti prirodniji prevod.

Koja je meni potrebna?

Globalizacija je korisna za proizvode i preduzeća koja se žele proširiti na nova tržišta. Obratiti se profesionalnom timu prevodilaca na osnovu kojeg možete postaviti međunarodni standard je korisno. Kao rezultat toga, budući napori na lokalizaciji biti će brži i dostupniji.

S druge strane, lokalizacija vam omogućava da budete primamljiviji svom jedinom ciljnom tržištu. Direktna komunikacija privlači ciljanu publiku, a korisnici su skloniji da se bave nečim što je njima prilagođeno.

Dolazak na nova tržišta zahtijeva i globalizaciju i lokalizaciju. Morat ćete analizirati svoje poslovne potrebe da biste shvatili šta trebate učiniti. Znat ćete da trebate odabrati lokalizaciju ako ciljate na određeno tržište. Međutim, ako se želite pomaknuti preko nekoliko granica, morat ćete uzeti u obzir globalizaciju.

Završni savjet…

Možda može izgledati strašno upustiti se u nepoznato. Ali to ne isključuje tu mogućnost. Možete proširiti svoje poslovanje na nove visine koristeći alate koji su sada dostupni na tržištu. Zbog toga vam je potreban pouzdan partner za lokalizaciju i globalizaciju.

Da li trebate nekoga da prevede, lokalizuje i globalizuje vaš sadržaj? Bilo da želite dosegnuti globalnu publiku ili poboljšati svoje lokalno prisustvo, K&J Translations vam može pomoći na svakom koraku vašeg poslovnog puta.