Prije svega, potrebno je razjasniti da postoji razlika između prevodioca i sudskog tumača.

Sudski tumači su jedini ovlašteni za prevođenje službenih dokumenata kao što su školske svjedožbe, diplome, uvjerenja o državljanstvu, sudske odluke itd, kada se isti trebaju predati određenoj službenoj ustanovi. Također su zaduženi za tumačenje na sudu, u policijskim postajama ili pred upravnim tijelima: npr. u slučaju davanja iskaza svjedoka, prilikom intervjua nakon uhićenja ili prilikom pregleda na carini. Sudski tumači nemaju slobodu da odstupaju od onog što je napisano u dokumentima tokom prevoda: sve mora biti dosljedno, precizno i jasno. Dakle, svojim pečatom, sudski tumači garantuju da prevod određenog dokumenta u potpunosti odgovara originalu.

Kako postati sudski tumač?

Svaka država posjeduje različita pravila u vezi toga kako postati sudski tumač.

Kada pričamo o Federaciji BiH, potrebno je položiti ispit oglašen od strane Federalnog Ministarstva Pravde koji se satoji od pismenog dijela i usmenog dijela ispita. Pismeni dio podrazumijeva prevođenje određenog teksta sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije ili obratno, dok se usmeni dio vodi u obliku intervjua. Bitno je napomenuti da kandidat koji nije položio pismeni dio ispita nema pravo na usmeni dio.

U Republici Srpskoj možemo reći da je ispit malo jednostavniji jer se sastoji samo od usmenog dijela u obliku intervjua, tokom kojeg se provjerava poznavanje pravne terminologije koja se koristi u određenom jeziku i poznavanje propisa kojima se reguliše mjesto i uloga stalnih sudskih tumača. U ovom slučaju, Ministarstvo pravde Republike Srpske je nadležno za ispit.

Šta je potrebno za polaganje ispita?

Da biste se prijavili za polaganje ispita u Federaciji, potrebno je sljedeće:

 • Da ste državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da posjedujete visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus studija
 • Da potpuno vladate jezikom sa kojeg prevodite kao i jezikom na koji prevodite (u govoru kao i u pisanom tekstu)
 • Da poznajete pravnu terminologiju na oba jezika, kao i organizaciju sudske vlasti i državne uprave
 • Da ste po svojim radnim i moralnim kvalitetima dostojni ugleda sudskog tumača

Ako se prijavljujete za polaganje ispita u Republici Srpskoj, potrebno je sljedeće:

 • Da ste državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da posjedujete visoku stručnu spremu i validan dokaz o poznavanju određenog jezika
 • Da ste lice sa dokazanim profesionalnim sposobnostima koje ima reputaciju objektivnog i ekspeditivnog stručnjaka u toj oblasti
 • Da imate iskustvo u prevođenju u trajanju od najmanje tri godine

Osim navedenih uslova, potrebno je podnijeti zahtjev za polaganje ispita i platiti naknadu za isti. U Federaciji naknada iznosi 550,00 KM, dok u Republici Srpskoj iznosi 300,00 KM. Radna biografija i uvjerenje o nekažnjavanju su također potrebni.

Kako se možete pripremiti za polaganje ispita?

Nažalost ne postoji posebna literatura na koju vas možemo uputiti ili koju vam možemo predložiti kako biste se pripremili za ovaj ispit. Posao sudskog tumača obuhvata većinom pravne dokumente, dakle naš prvi savjet je da se upoznate sa što više dokumenata ove vrste: što više izraza, terminologije i sadržaja proučite, veće su šanse za uspjevanjem vašeg cilja. Svakako preporučujemo da vježbate prevode pravnog sadržaja sa jezika za koji se prijavljujete, kao i konzultacije vezane za te iste prevode sa stručnjacima ove oblasti.

Korisni linkovi

Više informacija, kao i kontakte, možete pronaći na sljedećim linkovima:

 • za Federaciju Bosne i Hercegovine (Federalno Ministartsvo Pravde):

https://www.fmp.gov.ba/bs/ispit-za-sudske-tumace.html

 • za Republiku Srpsku (Ministarsto pravde Republike Srpske):

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Ispiti/Pages/default.aspx