Uputstva za upotrebu mašina, proizvoda ili mjera predostrožnosti su često vrlo detaljna i mogu zahvatiti nekih deset stranica. Cijena prevođenja takvog dokumenta može iznositi više stotina eura. Međutim, moguće je znatno smanjiti cijenu ako obratite veliku pažnju na sljedeće faktore:

Potrebne su 3 minute za čitanje članka.

1. Dobro pripremite materijale

Da bi svi dijelovi teksta bili čitljivi na računaru i raspoređeni na jasan način, potrebno je pripremiti materijale za prevođenje u formatu za uređivanje teksta (Word, Excel): to olakšava posao prevodiocu, a vama pomaže izbjeći dodatne troškove. Da biste bili sigurni da ne sadrže suvišne dijelove, pregledajte detaljno materijale za koje vam je potreban prijevod. Uvijek pošaljite samo završnu verziju teksta za prijevod prevodiocu ili prevodilačkoj agenciji: na taj način izbjegavate doplatu za dodatne promjene prevedenog teksta.

2. Rječnik tehničkih izraza

U slučaju da ste već imali prevedene slične dokumente ili imate dobar pregled prevedenih stručnih izraza, nemojte ih zadržavati za sebe! Ako ih podijelite, posao prevodioca će biti lakši (i samim tim troškovi prijevoda će se smanjiti), a i dosljednost vaših tekstova će biti zagarantovana.

3. Ponavljanje segmenata

U uputstvima za upotrebu se često ponavljaju čitavi dijelovi teksta. Većina prevodioca ili agencija ima to na umu i nudi vam popust na količinu čak do 30%! Svaka veća prevodilačka agencija, kao i mnogi prevodioci, koristi profesionalne prevodilačke alate koji konvertuju ponavljanje teksta. Međutim, da bi to bilo moguće, poželjno je da vaš dokument bude u formatu u kojem program može otkriti tekst i preračunati pojedinačne segmente.

Puno je lakše održati format završnog teksta ako je original u formatu koji se može uređivati (Word, Excel, tekstualni dokument itd.). Dobro razmislite prije slanja skenirane verzije štampanog dokumenta prevodiocu, jer se grafički rezultat prijevoda može znatno razlikovati od originala i bit ćete primorani platiti više za dodatne promjene. A ako imate tekst preveden na više jezika, grafičko uređenje svakog dokumenta može biti veliki trošak. U tom slučaju vam preporučujemo da uložite novac u jasan prijepis originalnog teksta: tako ćete izbjeći visoke troškove dodatnog grafičkog uređivanja.

Da li vam je potreban prijevod vaše tehničke dokumentacije ili uputstava za upotrebu na jedan ili više jezika? Pošaljite nam e-mail, priložite svoj dokument i sačekajte povoljnu ponudu od strane naših stručnjaka!

Naručiti u većoj količini kod nas se isplati!