Vjenčani list, rodni list i slično su službeni dokumenti: zato njihov prijevod zahtijeva veliku preciznost. Također moramo napomenuti da, obzirom da su u pitanju prijevodi koji će se smatrati kao službeni dokumenti u stranim državama, isti ovise i o zahtjevima pojedinačnih zemalja.

Sudski tumač je taj koji obavlja sudski prijevod: osim toga što izdaje dokument s izjavom i potpisom, on istovremeno garantuje da prijevod u potpunosti odgovara originalu. Potvrda autentičnosti potpisa se vrši pečatom Apostille, koji je isprintan, učvršćen ili povezan s dokumentom.

Apostille: šta znači?

Ne treba nas čuditi činjenica da vjerovatno mnogi od vas nikada nisu čuli za Apostille. To je posebna vrsta pečata koji se upotrebljava za ovjeru ili legalizaciju javnih dokumenata od 5. oktobra 1961. godine, prilikom potpisivanja Haške konvencije, i uz pomoć kojeg je puno jednostavnije legalizovati službene dokumente.

Prilikom potpisivanja Konvencije, države potpisnice su odredile da je za legalizaciju stranog dokumenta dovoljno da je isti ovjeren pečatom koji se naziva Apostille u zemlji u kojoj je izdan: na taj način postupak legalizacije službenih dokumenata se znatno skraćuje, ali ipak naš savjet je da se obrati pažnja na zahtjeve svake države.

Za koje dokumente je potreban pečat Apostille?

Pečat Apostille se upotrebljava za sve službene dokumente izdane od strane različitih državnih uprava, čime se potvrđuje autentičnost pečata i potpisa službene osobe na dokumentu, ali ne i njegov sadržaj.

A u nastavku možete vidijeti na kojim službenim dokumentima će vam trebati pečat Apostille:

  • dokumenti izdani od strane organa i zaposlenika u državnim sudskim uredima, državnog tužilaštva i sudskih izvršitelja;
  • administrativni dokumenti izdani i ovjereni od strane javnih bilježnika;
  • službene bilješke o upisima u javne knjige;
  • službena ovlaštenja za potpis na privatnim dokumentima (presude, izvod iz matične knjige rođenih, vjenčani list, izvod iz matične knjige umrlih, uvjerenja o državljanstvu, diplome, prijepisi …)

Ko je nadležan za apostile?

U slučaju da vam bude potrebna potvrda sa apostilom, morat ćete stupiti u kontakt sa nadležnim okružnim sudovima ili Ministarstvom pravde. Tamo će biti moguće utvrditi autentičnost potpisa sudije, bilježnika, sudskog tumača ili drugih lica čiji se potpis pojavljuje u dokumentu.

Potrebno je napomenuti jednu važnu razliku: potpis javnog bilježnika može biti ovjeren samo od strane okružnog suda koji je nadležan u mjestu sjedišta javnog bilježnika, dok potpis sudskog tumača može biti ovjeren samo od strane Ministarstva pravde.

Pečat Apostille za sudski prijevod

U slučaju da vam zatreba ovjera sudskog prijevoda, potrebno je znati da je to vrlo zahtjevan proces koji mogu obaviti samo stručno obučeni prevodioci, zvani sudski tumači. U svakom slučaju raspitajte se da li vam je potreban ovaj poseban pečat prije nego što ponesete dokument na prijevod.

Ako utvrdite da vam je ipak potreban pečat Apostille na sudskom prijevodu, prvi korak za napraviti je ovjera originalnog dokumenta kod suda gdje je izdan; tek nakon toga slijedi prijevod dokumenta i apostile od strane sudskog tumača.

Autentifikaciju ovisi o državi i instituciji

Bitno je dobro se raspitati o zahtjevima za ovjeru, jer pravila se mijenjaju od države do države. Na primjer, u nekim zemljama pečat Apostille se mora pojaviti i na originalnom dokumentu i na prijevodu. Ako je ovo i vaš slučaj, pečat se stavlja na originalu; nakon toga sudski tumač je dužan prevesti kako document, tako i pečat Apostille; na kraju procesa, pečat se stavlja i na prijevod.

Osim toga, zahtjevi zavise i o institucijama, zato vam savjetujemo da saznate unaprijed da li vam je potrebna potvrda ovjerena putem pečata Apostille samo na originalu, samo na prijevodu ili ipak na oboje.