Kultura utiče na toliko aspekata ljudskog ponašanja da je lako zaboraviti kako je uopšte imate. Kako ljudi odrastaju, uče da se pridržavaju kulturnih standarda, ali ako poslujete u inostranstvu, brzo ćete shvatiti da ne žele svi da posluju na način na koji vi poslujete. Kulturni obrasci društva određuju prihvatljive reakcije na određene društvene situacije.

Razumijevanje uticaja kulture na poslovanje je postalo osnovna kompetencija koju određena multinacionalna korporacija mora posjedovati da bi nastavila poslovanje.

1. Komunikacija

Efikasna komunikacija je ključna za uspjeh u svakom poslovanju, bilo da se radi o malom početnom preduzeću ili velikoj korporaciji. Iako često čujete da je engleski jezik za poslovanje, nikada se ne preporučuje pretpostaviti da će svi vaši poslovni partneri širom svijeta razumjeti engleski.

Kada je u pitanju međunarodno poslovanje, jedan od načina da se premoste kulturološke razlike je kroz jezik. Razumite jezik kojim govori vaše ciljno tržište i kako možete koristiti taj jezik da biste izrazili vašu poruku. Osim toga, dok vam tečno poznavanje engleskog jezika zaista može pružiti profesionalnu prednost širom svijeta, razumjevanje značaja suptilne neverbalne komunikacije između kultura može biti jednako važno u međunarodnom poslovanju.

2. Kodeks ponašanja na radnom mjestu

Tačnost je relativan pojam. Neke kulture imaju opušteniji stav prema vremenu i rokovima. U takvoj kulturi, nerviranje kada ste primorani čekati sastanak smatra se nepoštovanjem, a pritiskanje nekoga da ispuni rokove može dovesti do poslovne nezainteresovanosti. Umjesto toga, pokušajte naučiti više o lokalnoj kulturi i oponašati ponašanje lokalnih poslovnih partnera.

Kada radite sa stranim poslovnim partnerima i saradnicima, potrebno je obratiti veliku pažnju na formalnost vašeg izražavanja. U nekim kulturama, uobičajeno je da nekoga koga ste tek upoznali oslovljavate imenom, dok u drugim ga trebate oslovljavati prezimenom ili titulom.

3. Poslovna hijerarhija

Hijerarhija organizacije i pogledi na upravljačke odgovornosti se također mogu značajno razlikovati među kulturama. Kulturne norme mogu uticati na to da li se zaposlenici na pozicijama nižeg ili srednjeg rukovodstva osjećaju ugodno u slučaju zalaganja na sastancima, preispitivanja odluka donešenih na višim pozicijama ili prilikom izražavanja suprotnog mišljenja. Ova osjećanja često odražavaju društvene vrijednosti određene zemlje ili količinu društvene (ne)jednakosti.

Kompanije koje namjeravaju ući na globalno tržište moraju jasno shvatiti kako kulturološke varijacije mogu uticati na njihovo poslovno ponašanje na drugim tržištima. Njihov uspjeh ovisi o njihovoj svijesti o kulturnoj raznolikosti i činjenici da svako tržište ima svoj skup ciljeva, preferencija i očekivanja. Lokalizacijom, K&J Translations vam može pomoći da se uspješno izborite sa složenošću kulturnih razlika.