• Pravna lica izmire račun nakon završetka usluge prevođenja. Period plaćanja je 10 dana osim ako se drugačije ne dogovori.
  • Fizička lica izmire račun prije prevođenja. Račun se može izmiriti putem PayPal-a, elektronskog bankarstva ili na uobičajeni način, putem uplatnice. Usluge prevođenja počinju odmah nakon što je primljena uplata ili potvrda o uplati, koju primamo putem e-pošte.