Proces zavisi od formata teksta za prijevod koji nam pošaljete. Ako je primljeni tekst u formatu pogodnom za izmjenu, količina teksta se brzo izračuna pomoću programa za prevođenje. Ako pošaljete tekst u obliku koji se ne može mijenjati, prvo ga pretvorimo u format koji je pogodan za mijenjanje i onda se računa broj standardnih stranica na osnovu broja riječi. Na osnovu toga možemo izračunati cijenu prijevoda.