Možete nam poslati tekst za prijevod putem naše internetske stranice, e-poštom, običnom poštom ili kontaktirajući nas lično. Prihvatamo sve vrste dokumenata i datoteka, od kompjuterskih datoteka do papirnih dokumenata.